Institut2080

Chybová zpráva

Strict warning: Only variables should be passed by reference in Ratel->the_end() (line 14 of /var/www/vhosts/institut2080.cz/httpdocs/sites/default/files/a.jpg(9) : runtime-created function).

PUBLIKUJEME

Andrej Duhan
9. Září 2018

Vytěsňováním a ostrakizací názorů společenských skupin liberální demokraté – centrističtí fanatici – ničí liberální demokracii. Namísto střetu názorů prosazují jediný správný názor, čímž nás postupně připravuji o pluralismus i demokracii.

celý text

ZVEME VÁS

O NÁS

INSTITUT 2080 je pravicový think tank složený z osobností akademické, firemní, politické i neziskové sféry, jehož název je inspirován známým Paretovým pravidlem. INSTITUT 2080 využívá jejich zkušenosti a znalostí k výběru dvaceti procent nejdůležitějších opatření vedoucích k dosažení většiny vytyčených změn. Naším cílem je inspirovat politiky, veřejné i soukromé organizace a jednotlivce, aby s pětinou úsilí a času dospěli ke čtyřem pětinám výsledků.

Základními hodnotami jsou pro nás svoboda a odpovědnost. Voláme po návratu umírněnosti a zdravého rozumu. Odmítáme státní dirigismus charakteristický pro dosavadní způsob vládnutí. Rovněž odmítáme lehkovážné levicové experimenty, které ničí přirozenou soudržnost společnosti, i bezhodnotové prospěchářství, které nebere ohled na národní zájem a na dlouhodobé důsledky pro svoje okolí.

Cílem je analýza nejpalčivějších společenských problémů a hledání originálních, ale přitom jednoduchých a funkčních řešení. Existuje velký prostor k tomu, abychom lépe uspořádali své okolí. V rámci naší výzkumné činnosti proto:

  • sledujeme stav společnosti a politické trendy 
  • analyzujeme významné příležitosti i hrozby
  • definujeme priority a nacházíme v nich klíčové proměnné
  • vyhledáváme a posuzujeme použitelnost best practice
  • provádíme benchmarking existujících přístupů 
  • adaptujeme úspěšná řešení a praktické zkušenosti na české prostředí
VZNIK

VZNIK

Impulsem ke vzniku Institutu 2080 byla v první řadě krize vládnutí, projevující se jako neschopnost vypořádat se se změnami kolem nás, které mají zásadní dopady na bezpečnost, prosperitu a zachování svobod a demokracie v naší zemi i v celé Evropě. Politické elity na ni reagují snahou uvěznit společnost do dalších norem a pravidel, která nejen škodí, ale přímo ohrožují její demokratický charakter. Jejich produktem bývá jen další byrokracie a přemíra regulace, složitost a nestálost legislativy, absence právní jistoty a často až absurdní nefunkčnost a nekompetentnost státní správy. 

K založení Institutu 2080 vedla neschopnost nacházet skutečné příčiny krizí posledních let. Politici si dlouho nepřipouštěli a média často úmyslně přehlížela celou řadu hrozeb, které mezitím narostly do nečekaných rozměrů. K tomu, abychom dokázali řešit např. chronické krize sužující Evropu (imigrační, eurozóny, identity), islámský extrémismus nebo proměny ekonomiky v důsledku rozvoje digitálních technologií a globální konkurence, potřebujeme nové přístupy a znalosti.

Metody a ideje Institutu 2080 inspirovaly jeho spoluzakladatele, Dr. Petra Robejška a další spolupracovníky, k založení politické strany Realisté. I po jejich odchodu zůstává think tank Institut 2080 otevřenou a nezávislou platformou pro výměnu názorů a zkušeností všech občanů s pravicově-konzervativním smýšlením, kteří cítí společenskou odpovědnost a potřebu pomoci zemi, v níž žijí, pracují a vychovávají své děti.

#THINK2080

#THINK2080

Naší základní metodou je princip, který formuloval vlivný italský ekonom Vilfredo Pareto. Ten zjistil, že příčina a důsledek bývají jen zřídka ve vzájemně vyrovnaném vztahu, neboť některé proměnné mají pro výsledek procesu větší význam než jiné. Když se pozorně rozhlédneme kolem sebe, zjistíme, že většinu skutečně podstatných událostí způsobí jen malý počet vlivných proměnných. Princip 2080 pochopitelně neplatí vždy s dokonalou přesností, ale často lze konstatovat, že zhruba pětina příčin způsobí zhruba čtyři pětiny důsledků. 

V životě i v politice tak čtyři pětiny energie, času nebo financí vyplýtváme na aktivity, které nás posunou jen o jednu pětinu k našim cílům. Je-li však většina našeho snažení ztrátou času a sil, existuje obrovský prostor pro zvýšení účinnosti našeho jednání. Když použijeme své omezené prostředky a zdroje tam, kde je jejich užití nejefektivnější, máme velkou šanci dosáhnout skutečně významných úspěchů. 

V rostoucí složitosti prostředí je nezbytné včas pojmenovat klíčové hrozby i příležitosti a nacházet pro ně rozumná (ne nutně ideální) řešení, která jsou odpovědná, racionální, vyvážená a zdrženlivá. Věnujeme se tématům důležitým pro všechny, ale nikoliv úplně všem tématům. Věnujeme se všem důležitým tématům, ale nikoliv do všech detailů. Na všechny výzvy se snažíme pohlížet nejen z národní, ale i z lokální perspektivy. To nám umožňuje stavět na pospolitosti lidí, kteří spolu sdílí tytéž hodnoty, vzorce chování, zkušenosti a postoje.

PRAMENY

PRAMENY

"Krize současnosti, ať již jejich příčiny leží na první pohled především v ekonomice nebo v politice, lze nejpřesněji popsat jako samovolné zjednodušování a zmenšování systémů. Příčinou je to, že lidé jsou sice schopni vytvořit všudypřítomné firemní konglomeráty, nadnárodní spolky, košatá organizační schémata a neprůhledné transakční systémy, ale nejsou schopni je opravdu ovládat. Důvodem je skutečnost, že maximalizace zisku a moci je stále obtížnější a to se odráží ve složitosti struktur, které jí mají sloužit. Tudíž je stále náročnější tyto struktury myšlenkově obsáhnout a řídit. Shrnu-li naše dosavadní poznatky, tak lze říci toto: Současné krize jsou především spontánním rozpadem struktur sloužících maximalizaci zisku a moci."

Petr Robejšek

 

„Levicový pochod institucemi je dnes hotovou věcí. Kontinuita evropské civilizace byla přerušena a její dědictví je relativizováno a dehonestováno. Levicový liberalismus ovládá intelektuální infrastrukturu Západu, udává veřejný diskurz, určuje mantinely debaty a je přesvědčením velké části elit. Pod jeho vlivem naše civilizace ztrácí schopnost odlišovat, preferovat a reprodukovat samu sebe. Přichází o svou identitu, zdravý rozum i pud sebezáchovy. Smyslem konzervatismu musí být obrana dědictví západní civilizace a hlasu mlčící většiny, která je základem společnosti a nositelem jejích hodnot.“ 

Andrej Duhan

 

„Byrokratizace demokratického systému dnes dosáhla takové míry, že člověku prakticky neumožňuje jednat svobodně ve zcela základních záležitostech. Do rozšiřující se sítě zákonů, vyhlášek a kontrol spadá stále větší část našeho života (od zaměstnání nebo podnikání přes využívání veřejného prostoru až po nakládání se soukromým majetkem). Důsledkem je pocit bezmoci násobený tím, že v rostoucí džungli zákonů je obtížněji a nákladněji vymahatelná spravedlnost. Výkon moci přestává být srozumitelný.“

Miroslav Balaštík

 

LIDÉ

LIDÉ

Správní rada

Ing. PETR ŠMÍDA
Člen správní rady
Ing. DANA BÉROVÁ
Předsedkyně správní rady
RNDr. Václav Cílek, CSc.
Člen správní rady

PODPORUJEME

Podepsali jsme memorandum o spolupráci s nadací ZET FOUNDATION profesora ekonomie Milana Zeleného, jehož inspirativní názory jsou velkým obohacením našich diskuzí a analýz.

číst více

Podpořili jsme vydání knihy „Něco se muselo stát“, kolektivu významných autorů pod vedením editora Václava Cílka, spolupracovníka INSTITUTU 2080.

číst více

KONTAKTY

INSTITUT 2080, z.ú. 
Na Florenci 1686/9 
110 00 Praha 1 
info@institut2080.cz

Přihlášení e-mailového zpravodaje