METODY

Hledáme řešení, která jsou odpovědná, racionální, vyvážená a zdrženlivá. Věnujeme se tématům důležitým pro všechny, ale nikoliv úplně všem tématům. Věnujeme se všem důležitým tématům, ale nikoliv do všech detailů. 

Cítíme potřebu specifického přístupu k řešení problémů naší země. Na všechny výzvy se snažíme pohlížet nejen z národní, ale i z lokální perspektivy. To nám umožňuje stavět na pospolitosti lidí, kteří spolu sdílí tytéž hodnoty, vzorce chování, zkušenosti a postoje.

Vážíme si osobností schopných formulovat své postoje a respektujeme naše názorové oponenty, protože věříme, že svoboda a konkurence názorů je pro diskuzi vždy prospěšná. Proto vítáme každého, kdo sdílí naše cíle, je ochoten naslouchat, ale současně dokáže hájit a prosazovat své vlastní názory.

LIDÉ