Jak nám roste prase a my to nevidíme

Chybová zpráva

Strict warning: Only variables should be passed by reference in Ratel->the_end() (line 14 of /var/www/vhosts/institut2080.cz/httpdocs/sites/default/files/a.jpg(9) : runtime-created function).

Jak nám roste prase a my to nevidíme

Tomáš Fürst
25. Duben 2018

Mé pracovní zařazení je matematická hyena. Když lvi přírodovědného výzkumu hodují, zůstávají po nich tvrdé matematické kosti problémů, které potom žvýká matematická hyena. Poslední dobou hyena větří tři vzájemně propojené a sílící trendy: (1) Nástup strojového učení, (2) bayesovský revival a (3) obrat ke komplexitě.

1. Strojové učení je stará dobrá umělá inteligence, která si změnila jméno, aby se tím distancovala od své minulosti, ve které mnohé slíbila, ale nic nesplnila. Strojové učení je jiné – zatím splnilo mnohem víc, než od něj kdo očekával. Teprve kombinace ohromné výpočetní síly a velkých objemů tréninkových dat umožnila starým algoritmům umělé inteligence konat skutečné zázraky. Z hlediska matematiky nejde o nic nového ani složitého. Ale praktický úspěch je ohromný. Ohromný bude také dopad na společnost.

2. Ve druhé polovině 20. století jsme vnutili všem přírodním a mnohým společenským vědám mimořádně nešťastnou metodologii statistického testování hypotéz. To je kufřík černé magie, který zcela přesně a správně odpovídá na otázky, na které se nikdo neptá. Místo toho, aby řekl, jak je pravděpodobné, že pacient, jehož rentgen držím v ruce, má rakovinu plic, odpoví mi na otázku, jak je pravděpodobné, že člověk se zdravými plícemi bude mít tento rentgenový snímek. Důsledky zmatení jsou dramatické: Vědecká literatura je zaplevelena ohromným množstvím falešně pozitivních výsledků – tedy asociací, které ve skutečnosti neexistují, ale které se jeví pravdivými díky použití zavádějících statistických metod. Naštěstí to vypadá, že to lidem začíná docházet a že klasická statistika má odzvoněno. Může si sbalit svých pět konfidenčních intervalů a uvolnit místo správné, tedy bayesovské inferenci. Koneckonců bayesovský pohled na svět je o dvě stě let starší než testování hypotéz. Proto nikoliv bayesovská revoluce, ale bayesovský revival.

3. Minulé století bylo ve znamení ohromného rozvoje porozumění neživé přírodě. Kvantovou fyziku a zejména její jazyk – matematiku nekonečně rozměrných prostorů – lze asi považovat za největší výdobytek lidského ducha vůbec. Naproti tomu naše porozumění živé přírodě takovou success story rozhodně není. Máme mnoho dobrých odpovědí na otázky, jak vypadají živé organismy a jejich součásti a jaké procesy v nich probíhají, ale téměř žádné odpovědi na otázky proč tak vypadají a proč tak probíhají. Obrovská prediktivní síla fyziky je pro biology zatím nedosažitelným snem. Prvním krokem k porozumění živé přírodě je obrat ke komplexitě. Například genetický kód není kniha, kterou lze číst od začátku do konce. Je to spíš změť slov a vět, kde věta na straně 7 zcela změní význam textu na straně 3. Písmeno A v kapitole 2 řekne všem písmenům C v kapitole 13, aby vyřídily písmenu D v doslovu, že písmeno E z úvodu si má dát pohov. A tak dále. Právě se vynořující „Complexity Science“ může být prvním krokem na cestě ke skutečnému porozumění živé přírodě.

A ve společnosti...

Soused má prase. Vidí ho každý den a připadá mu pořád stejné. Já ho vidím jednou za měsíc a připadá mi, že strašně roste. Efekt sousedovic prasete funguje i na celých společnostech. Připadá nám, že je všechno jako včera, ale postupně se suneme do stavu, na který se za dvě generace budou dívat naši vnukové a říkat „vy jste neviděli, že ...?“. Neviděli.

Duch doby jde totiž s progresivisty. Ve třicátých letech v Německu byl každý, kdo na sebe trochu dbal, nacista. Jiný názor byl nemoderní, trapný, společensky nepřijatelný. Vědecké poznatky podporující nacistický pohled na svět se jen hrnuly, akademická půda byla nacistickou avantgardou. Nacisté byli totiž pokrokoví. V padesátých letech platilo to samé u nás o komunismu. Lepší lidé byli komunisty. Komunisté byli totiž pokrokoví.

Dnes je taky progresivní být progresivní. Podporujeme LBGT, vítáme chlapce ze severní Afriky, posmíváme se Polákům a Maďarům, zavádíme inkluzi a třetí pohlaví, mažeme kříže už i z jogurtů, přepisujeme hymny, odstraňujeme sochy, bojíme se ruských trollů, odstraňujeme face news z fakebooku (nebo naopak?), křičíme MeeToo. Co bylo včera extrémismem je dnes main-stream a progresivisté žádají víc, aby zůstali progresivní. Duch doby zvolna přestává být kompatibilní s rozumem.

Méně progresivní většina (z jejíchž peněz se ta legrace platí) se topí v exekucích a jejich vztah k samozvané pokrokové elitě se zvolna mění od nedůvěry k nenávisti. Jenže, jak říkával Obama, stojí na špatné straně dějin. Duch doby jde s progresivisty. Kam s nimi ovšem dojde ta doba, je věcí jinou. Za pár let se budeme zase divit, co tehdy znamenalo být progresivní. A jak to prase vyrostlo.